1

A Secret Weapon For am dao gia

News Discuss 
Như thế, Borges cho biết rõ rằng ông viết hai câu thơ trên khi đang nghĩ đến Kinh Dịch. Tôi ngờ rằng Nguyễn Quốc Trụ không biết "The Guide of Modifications", hay "I Ching", tức là Kinh Dịch, và có lẽ ông cũng chưa hề đọc Kinh Dịch hay bất http://rylanqdqcp.blogzag.com/4383273/what-does-am-dao-gia-mean

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story