1

Not known Details About âm đạo giả

News Discuss 
Nhân chữ chuẩn hóa lâu đời tôi lại nhớ đến Lévi-Strauss; ông cho rằng từ ngữ vốn không phải là của chung, mà là của riêng, giống như ngày xưa, khi đi thi, mà dùng một chữ của vua dùng, là phạm húy, có khi mất luôn cái chỗ đội http://emilianoaxqjd.total-blog.com/the-5-second-trick-for-am-dao-gia-12371948

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story